Omschrijving

Paleis Soestdijk ligt nog steeds tussen Soest en Baarn. Vanaf 1937 was het pand de residentie van prinses en later koningin Juliana en prins Bernhard. Sinds 1971 is het eigendom van de Staat der Nederlanden. Op dit moment wordt een koper gezocht. Het pand is in redelijk staat en dient op onderdelen gerenoveerd te worden. Subsidie van huidige eigenaar is zeer wel mogelijk.

Illustere bewoners

Een korte introductie en een historisch perspectief. Als toekomstige eigenaar gaat u niet in zomaar een woning wonen. Deze mensen gingen u voor. Heeft u geen interesse in geschiedenis, bekijk dan direct de bijzonderheden want dit pand is meer dan de moeite waard.

Rond 1650 liet Cornelis de Graeff, de toenmalige burgemeester van Amsterdam aan de weg tussen Baarn en Soest (de Zoesdijc) een buitenverblijf bouwen: de Hofstede aen Zoestdijck. In 1674 verkoopt De Graeffs zoon Jacob de hofstede Soestdijk met de omringende landerijen aan zijn jeugdvriend, nu stadhouder Willem III. De hofstede werd vermoedelijk tussen 1674 en 1678 uitgebouwd tot een jachtslot, ontworpen door Maurits Post. Toen Willem III en koningin Maria II van Engeland in 1684 het jachtslot Het (oude) Loo verwierven, liet het paar daarnaast een nieuw kasteel bouwen, Paleis Het Loo. Soestdijk werd daardoor niet meer zo vaak gebruikt.

Achtereenvolgens werd het bewoond door stadhouder van Friesland, Johan Willem Friso, stadhouder Willem IV. Tijdens de Bataafse Revolutie en de daaropvolgende Franse inval werd Paleis Soestdijk in 1795 door de Franse Republiek als oorlogsbuit in beslag genomen en vervolgens aan het Nederlandse volk geschonken. De Bataafse Republiek bevestigde deze schenking in 1796. In 1799 werd het verhuurd. Het werd bestemd tot logement.

Koning Lodewijk Napoleon, de broer van de Franse keizer Napoleon Bonaparte, nam het in 1806 in gebruik en liet een kleine nieuwe uitbreiding aan het paleis bouwen. Verder werd het uitgewoonde gebouw op bescheiden schaal heringericht. Ook liet hij de gevels pleisteren en de vensters vergroten. Hij gebruikte het tot 1810, daarna werd het een van de paleizen van zijn broer, keizer Napoleon I, die Nederland dat jaar deel van het Franse Keizerrijk maakte.

Koningin-moeder Emma gebruikte Paleis Soestdijk als zomerverblijf tot haar dood in 1934. Er werden enkele kleine vernieuwingen aangebracht, zoals de aanleg van elektrische bedrading. Verder werden er twee kleedkamers op de eerste verdieping van het hoofdgebouw aangebouwd. Na de dood van Emma werd het paleis verbouwd om als woning te dienen voor prinses Juliana en prins Bernhard.

Open voor publiek

Sinds het overlijden van prins Bernhard staat het paleis leeg. In oktober 2005 werd het paleis weer ter beschikking gesteld van de eigenaar, de Staat. De Rijksgebouwendienst heeft nu ook het dagelijks beheer tot deze Dienst een nieuwe gebruiker heeft gevonden.

Op 24 april 2006 werd bekendgemaakt dat Paleis Soestdijk voor een periode van drie jaar zou worden opengesteld. In de daaropvolgende maanden werden het paleis en het park gereed gemaakt voor de openstelling. In een bosperceel van het park werden bomen gekapt voor de aanleg van 230 parkeerplaatsen. In de oranjerie kwam een horecavoorziening en de watertoren werd omgebouwd tot museumwinkel.

In het paleis kwam een expositie over de geschiedenis van het paleis en zijn bewoners. Deze was alleen met een rondleiding te bezoeken, en voerde door de staatsievertrekken van het paleis, die grotendeels oorspronkelijk ingericht waren. Verder waren er enkele privévertrekken van de laatste bewoners te zien, hoewel die reeds ontdaan waren van vrijwel alle privébezittingen. Tussen december 2006 en februari 2007 werden bewoners van Baarn en Soest als eerste uitgenodigd om een rondleiding te krijgen. Daarna was het paleis open voor iedereen. Kaarten voor de rondleiding in het paleis waren alleen via de website van het paleis te koop. Het park was wel te bezoeken na betaling aan de kassa. Op 10 oktober 2007 verwelkomde de stichting de 100.000e bezoeker. In 2009 besloot de regering dat de openstelling van het paleis met een jaar werd verlengd. Tot en met 2010 kwamen er in ruim vier jaar tijd meer dan 600.000 bezoekers naar Paleis Soestdijk.

Op 1 januari 2011 werd het paleis gesloten voor publiek, maar deze sluiting werd een maand later teruggedraaid toen bleek dat de vraag naar rondleidingen groot bleef. Besloten werd om het paleis per 1 maart weer open te stellen, eerst alleen op vrijdagen, zaterdagen en zondagen, vanaf 2012 ook de donderdagen. Het paleis zal weer sluiten wanneer er een definitieve bestemming voor is gevonden.

Informatie voor koper

Het is nog niet bekend welke functie Paleis Soestdijk in de nabije toekomst gaat krijgen. Het paleis moet eerst grondig gerenoveerd en gerestaureerd worden, en ook de bijgebouwen en het landgoed moeten onderhouden worden. De totale kosten hiervan worden hoger geschat dan 100 miljoen euro. Het is echter nog niet duidelijk hoeveel de overheid hierin wil investeren.

In diverse media is ervoor gepleit om het paleis een openbaar karakter te geven. Een veelgenoemde mogelijkheid is bijvoorbeeld om het Nationaal Historisch Museum er te huisvesten. Ook zouden Paleis Soestdijk en het landgoed eromheen geschikt zijn voor culturele activiteiten en bijeenkomsten. In de zomer van 2011 werd in en onder het water van de hofvijver van het paleis de opera Orfeo ed Euridice van Christoph Willibald Gluck uitgevoerd door het gezelschap De Utrechtse Spelen.

Bron: (deel) Wikipedia