Algemene voorwaarden huistekoop.tv

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door huistekoop.tv geleverd worden aan particulieren en bedrijven, verder te noemen opdrachtgevers. Deze algemene voorwaarden kunnen zonder kennisgeving aangepast worden. Met het afnemen van de diensten van huistekoop.tv of het bezoeken van de website HuisTeKoop.tv geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en geeft tevens aan deze te aanvaarden.

Huistekoop.tv bouwt aan relaties met opdrachtgevers gebaseerd op vertrouwen en transparantie. Om onze dienstverlening zo transparant mogelijk te maken hebben wij een aantal voorwaarden vastgesteld rondom onze diensten. De actuele versie van deze algemene voorwaarden zijn altijd beschikbaar vanaf iedere pagina op HuisTeKoop.tv en zijn ook als PDF bestand te downloaden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen huistekoop.tv en de opdrachtgever die gebruik maakt van de diensten van huistekoop.tv of de website bezoekt. Het pakket waarbij huistekoop.tv een website rond woning of bedrijfspand maakt voor opdrachtgever wordt het ‘huistekoop.tv All-in’ pakket genoemd.

Met pand wordt bedoeld een woning die in de verkoop is, een woning die in de verhuur is of een bedrijfspand dat in de verkoop is of voor verhuur aangeboden wordt. Een pand kan verschillende namen hebben; appartement, vrijstaande woning, 2-onder-1-kap, rijtjeshuis, etagewoning, flat, kamer, etage, geschakelde woning, chalet, woonboot, bedrijfsruimte, kantoorgebouw, loods of garagebox.

Materiaal

 1. Opdrachtgever geeft huistekoop.tv toestemming materiaal over het pand zoals teksten, links, graphics, foto’s en video’s te gebruiken om de diensten van huistekoop.tv zo goed mogelijk uit te voeren.
 2. Indien na het geven van een opdracht, huistekoop.tv geen beschikking heeft over materiaal benodigd om de website voor opdrachtgever in te richten, dient deze informatie voor de website zo spoedig mogelijk door de opdrachtgever aangeleverd te worden.
 3. Indien het aangeleverde materiaal door de opdrachtgever niet geschikt is voor opname op de website van de opdrachtgever, zal huistekoop.tv proberen het materiaal zodanig aan te passen dat het wel geschikt is voor publicatie op huistekoop.tv. Deze werkzaamheden kunnen de oplevering vertragen. Via email zal opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld worden. Indien een substantiële hoeveelheid werk hiervoor verricht dient te worden zal huistekoop.tv opdrachtgever op de hoogte stellen en informeren over eventuele extra kosten. Opdrachtgever kan akkoord gaan met deze extra kosten of de overeenkomst beëindigen en de overeenkomst vernietigen.
 4. Indien huistekoop.tv geen goede informatie ontvangt dan wel niet in staat is om goed materiaal voor de website te maken, kan huistekoop.tv de opdracht beëindigen en de overeenkomst vernietigen.
 5. Wijzigingen en toevoegingen voor de website kunnen door de opdrachtgever na oplevering van de eerste versie door de opdrachtgever doorgestuurd worden naar info@huistekoop.tv. Wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk verwerkt worden. In geval van vragen over de wijziging zal huistekoop.tv contact opnemen via het bij huistekoop.tv bekende email adres van opdrachtgever.
 6. Indien opdrachtgever materiaal met informatie over de woning of pand op CD, DVD of USB stick via post verstuurd naar huistekoop.tv wordt dit materiaal niet geretourneerd.
 7. Indien opdrachtgever extra domeinnamen bestelt worden deze namen door huistekoop.tv geregistreerd en toegewezen aan de website van de opdrachtgever. De domeinnamen zijn en blijven eigendom van huistekoop.tv, de opdrachtgever kan deze voor een bepaalde tijd, 3 maanden, 1 jaar of langer, gebruiken.

Kosten

 1. De kosten voor de diensten van het All-in pakket zijn geldig vanaf de officiële lancering van de website; dit is de dag waarop de website voor iedereen beschikbaar is op internet
 2. Indien de vraagprijs van een pand in de contract periode verlaagd wordt, vindt geen restitutie plaats. Tevens heeft deze verlaging geen invloed op het bedrag van een eventuele contractverlenging.
 3. Indien de vraagprijs van een pand in de contract periode verhoogd wordt, vindt geen verhoging van het website tarief plaats. Tevens heeft deze verhoging geen invloed op een eventuele contractverlenging.
 4. huistekoop.tv houdt zich het recht voor de tarieven aan te passen. Indien opdrachtgever een opdracht geeft aan huistekoop.tv, wordt verondersteld dat opdrachtgever op de hoogte is van de dan geldende tarieven. De actuele tarieven zijn opgenomen in de online aanvraag formuleren, de shop en in de brochure(s).
 5. De tarieven kunnen door huistekoop.tv zonder aankondiging vooraf of achteraf slechts 2x per jaar aangepast worden; op 1 januari en op 1 juli.
 6. Prijzen op huistekoop.tv en in de brochures zijn inclusief BTW met uitzondering van de prijzen zakelijke gebruikers, deze zijn exclusief BTW.

Betaling

 1. Facturen worden verstuurd op de dag dat de website live gaat, dit is de dag van de oplevering. Opdrachtgever ontvangt de factuur via email en post. Opdrachtgever hoeft niet en kan niet online betalen. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat hij/zij de factuur binnen 7 dagen voldoet. Na het voldoen van de factuur wordt de advertentie periode (promotie) door huistekoop.tv gestart en worden visitekaartjes, flyers en raamposter verstuurd.
 2. Indien een opdrachtgever verzuimt om binnen de onder punt Betaling-1 genoemde betalingstermijn te betalen wordt er niet met het pand van de opdrachtgever geadverteerd en worden visitekaartjes, flyers en raamposter niet verstuurd. Indien de opdrachtgever drie weken na oplevering niet betaald heeft wordt de website van de opdrachtgever offline gehaald en alle materiaal die voor de website gebruikt is vernietigd en van de systemen uit de databases van huistekoop.tv verwijderd.

Duur overeenkomst

 1. Opdrachtgever en huistekoop.tv gaan een overkomst voor de periode van 1 jaar aan. De contractperiode gaat in op de dag dat de website van opdrachtgever live gaat en voor iedereen op internet beschikbaar is.
 2. Huistekoop.tv doet er alles aan om een maximale beschikbaarheid van de website te waarborgen. huistekoop.tv host websites niet zelf maar er wordt van een eerste klas hosting provider gebruik gemaakt. huistekoop.tv heeft goede ervaringen met deze hosting provider. In geval van het niet beschikbaar zijn van de website kan opdrachtgever geen beroep doen op restitutie bij huistekoop.tv of hosting provider. huistekoop.tv gaat uit van maximale beschikbaarheid.
 3. 1 maand voor het einde van een contractperiode dient opdrachtgever te besluiten om de overeenkomst al dan niet te verlengen. Wordt er niet door opdrachtgever verlengd dan wordt de website op de datum van 1 jaar na lanceerdatum offline gehaald en wordt alle informatie vernietigd. Indien opdrachtgever op een later tijdstip weer een nieuwe site wenst, dient een nieuwe opdracht gegeven te worden en dient een geheel nieuwe site gemaakt te worden.
 4. Indien opdrachtgever na 1 jaar zijn contract met nog een jaar wil verlengen, dient hiervoor 1 maand voor het aflopen van het contract via email aangegeven te worden, dat men wil verlengen.
 5. De kosten voor een verlenging zijn opgegeven in de Shop op huistekoop.tv en in de brochure. De prijs voor verlenging is hetzelfde voor koopwoningen, huurwoningen, bedrijfspanden voor verkoop en bedrijfspanden voor verhuur. De prijs voor verlenging is niet afhankelijk van de vraagprijs of huurprijs van een pand.
 6. Indien een woning of pand door opdrachtgever verkocht of verhuurd is dient opdrachtgever dit direct te melden aan huistekoop.tv. huistekoop.tv zal het pand of de woning van huistekoop.tv verwijderen, eventuele advertenties verwijderen, de website stoppen en alle informatie van de site uit de database verwijderen.
 7. Huistekoop.tv zal geen restitutie doen indien een pand voor het einde van de contractdatum verkocht is, verhuurd is of anderszins van de markt wordt genomen.

Algemeen

 1. Huistekoop.tv is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die zouden kunnen ontstaan door de diensten geleverd door HuisTeKoop.tv in opdracht van de opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever dient huistekoop.tv te informeren indien er wijzigingen in de staat van het verkoop of verhuur proces zijn. Met andere woorden, is een woning of bedrijfspand verkocht, is een woning of bedrijfspand verhuurd, wordt een pand van de markt gehaald of wordt de vraagprijs cq. huurprijs aangepast, dan dient opdrachtgever huistekoop.tv direct te verwittigen. Aangezien er vertraging bij doorgifte van wijzigingen van opdrachtgever naar huistekoop.tv kan zijn, is HuisTeKoop.tv derhalve niet verantwoordelijk voor een correcte vermelding van vraagprijs cq huurprijs op de website(s).
 3. Er worden geen externe advertenties getoond op de website van opdrachtgever.
 4. Op de website van de opdrachtgever is in de footer ruimte opgenomen voor een of meerdere links naar huistekoop.tv.
 5. Huistekoop.tv kan ten alle tijde aanvragen van opdrachtgevers weigeren, deze op ieder moment annuleren of de uitvoering van een opdracht opschorten zonder dat dit tot schade vergoedingen leidt. huistekoop.tv zal bij schorsing opdrachtgever informeren over de reden van annulering of verwijdering van een website door middel van een email naar de opdrachtgever.
 6. Het is voor huistekoop.tv niet mogelijk om statistieken te verstrekken met betrekking tot doorklik ratios en bezoek van de website van de opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever dient bij een bestelling aan te geven dat hij/zij eigenaar is of gemachtigde van het pand of de betreffende woning.

De Algemene Voorwaarden

 1. Huistekoop.tv houdt zich het recht voor om de voorwaarden zonder kennisgeving aan te passen. Indien opdrachtgever een opdracht geeft aan huistekoop.tv, wordt verondersteld dat opdrachtgever van de algemene voorwaarden op de hoogte is en met de algemene voorwaarden akkoord gaat. De Algemene voorwaarden zijn altijd in te zien en te downloaden op huistekoop.tv.
 2. De datum van laatste aanpassing is altijd vermeld onderaan deze algemene voorwaarden.

Adverteren op partnersites

 1. Alle advertenties die huistekoop.tv gebruikt om met het pand van de opdrachtgever te adverteren op partner sites van huistekoop.tv, worden door huistekoop.tv gemaakt. Foto’en video’s van de website van de opdrachtgever zullen hiervoor gebruikt worden. Aan adverteren zijn geen extra kosten verbonden; deze zijn onderdeel van het huistekoop.tv All-in pakket.
 2. Het is niet toegestaan voor opdrachtgever om zelf materiaal aan te leveren om te adverteren.
 3. Om de kosten van de dienstverlening van huistekoop.tv zo laag mogelijk te houden zal opdrachtgever niet geïnformeerd worden wanneer er waar geadverteerd wordt.
 4. Nadat de einddatum van een advertentie bereikt is, 2 dagen per partner site, zal huistekoop.tv de betreffende advertentie van huistekoop.tv verwijderen. Hiervan wordt de opdrachtgever niet op de hoogte gesteld.
 5. Indien huistekoop.tv meerdere advertenties heeft dan beschikbare posities op de partnersites zal huistekoop.tv zoveel mogelijk advertenties van verschillende panden rouleren en advertenties van de opdrachtgever niet allemaal op dezelfde dag inzetten. Indien huistekoop.tv meer advertenties dan posities heeft kan het enige tijd duren voordat alle advertenties van de opdrachtgever actief geweest zijn.
 6. Opdrachtgever kan er op vertrouwen dat huistekoop.tv alles in het werkt stelt om het pand van opdrachtgever onder de aandacht te brengen.

Promotie via sociale media door huistekoop.tv

 1. Opdrachtgever heeft zelf de mogelijkheid om eenvoudig de website op social media te verspreiden. Ook huistekoop.tv zal het pand van de opdrachtgever onder de aandacht brengen van bezoekers op huistekoop.tv in de huizengids, via Facebook, Twitter, Google+ en Linkedin accounts. Hiervan wordt de opdrachtgever niet op de hoogte gebracht. Aan deze promotie door huistekoop.tv zijn geen extra kosten verbonden; deze maken onderdeel uit van het HuisTeKoop.tv All-in pakket.

Extra opties

Huistekoop.tv biedt naast het HuisTeKoop.tv all-in pakket een aantal extra diensten. Deze zijn geen onderdeel van het huistekoop.tv All-in pakket en kunnen door opdrachtgever los besteld worden. Op deze dienstverlening zijn ook deze algemene voorwaarden van toepassing.

Cookies
Sinds 1 juni 2012 is in Nederland de nieuwe telecomwet actief. Praktisch houdt deze wet in dat iedere website de verplichting heeft om duidelijkheid te verschaffen over welke cookies de website gebruikt en waarom.

Wat zijn cookies
Cookies zijn kleine tekst bestandjes waarmee informatie over je surfgedrag wordt bijgehouden. Websites plaatsen zelf cookies, maar ook bijvoorbeeld adverteerders en sociale netwerken op websites maken er gebruik van. Huistekoop.tv maakt ook gebruik van cookies.

De cookies van huistekoop.tv
Op huistekoop.tv gebruiken we cookies om te kijken welke pagina’s door onze bezoekers bekeken worden. Hiermee wordt het voor ons mogelijk om te analyseren welke pagina’s populair zijn of welke pagina’s niet goed bekeken worden. Met deze informatie kunnen we onze site beter afstemmen op de bezoekers. Misschien hebben wij wel heel belangrijke pagina’s of aanbiedingen die niet door de bezoekers bezocht worden. Dat kan voor ons aanleiding zijn om de website aan te passen zodat de betreffende pagina beter opvalt.

Cookies en advertenties
Ook worden cookies op andere sites gebruikt om advertenties op jouw surfgedrag af te stemmen. Aangezien huistekoop.tv geen advertenties gebruikt, hebben wij ook dergelijke cookies niet.

Privacy
Wij verzamelen alleen anonieme informatie. Dit betekent dat wanneer men onze site bezoekt wij GEEN persoonlijke informatie verzamelen en dus NIET weten wie je bent, hoe je heet en waar je woont.

Over huistekoop.tv

Huistekoop.tv is een initiatief van mySocialNetwork. mySocialNetwork is een Nederlands bedrijf wat sinds 2010 tal van online initiatieven gelanceerd heeft. mySocialNetwork is initiatiefnemer van populaire sites en Twitter accounts als PolitiekenTwitter.nl, ReclameGemist.tv, BestuurlijkNieuws.nl, workT.nl, @gemeente en @politiek. Kijk hier voor meer informatie.

mySocialNetwork
Postadres: Heyendaalseweg 32, 6524 SM, Nijmegen
Kamer van Koophandel: 5107.9496
Bank: Rabobank 1220.15.193

Laatste wijziging algemene voorwaarden huistekoop.tv: 29 december 2012 (versie 1.1)